Duurzaam

Charter voor duurzaam schoonmaken

Was- en reinigingsmiddelen moeten veilig zijn voor mens en milieu. Dat is voor een Europese koepel (A.I.S.E.), reden om diverse duurzaamheidsprojecten uit te voeren. In december 2004 is een initiatief gelanceerd: het Charter voor duurzaam schoonmaken.

Het Charter in een notendop
Duurzaam ondernemen is een proces waarvoor bij het grote publiek steeds meer belangstelling komt. Kenmerkend voor duurzaam ondernemen zijn drie pijlers met een P: Planet (milieu), People (mens) en Profit (winst). Een bedrijf dat kiest voor duurzaam ondernemen, zal in zijn ondernemingsbeleid een verantwoorde afweging maken tussen deze drie elementen. Ook in het systeem van het Charter voor duurzaam schoonmaken spelen deze drie pijlers een rol.  Daarnaast is er gekozen voor de volgende uitgangspunten:

  • Levenscyclusbenadering 
  • Voortdurende verbetering op bedrijfsniveau 
  • Transparantie 
  • Onafhankelijke controle

Door op een aantal momenten in het proces onafhankelijke controleurs in te schakelen, wordt het proces van toetreding tot het Charter en de jaarlijkse rapportage transparanter.

Het Charter voor duurzaam schoonmaken richt zich op de hele productcyclus: van de keuze van grondstoffen voor een product en de productie ervan, tot de fasen van het gebruik en afvalverwerking. Dit wordt ook wel de levenscyclusbenadering genoemd: van ‘geboorte’ tot ‘overlijden’ van een product.

Bedrijfsniveau
Ondertussen zijn er twee versies van het Charter. De eerste versie van het Charter is actief op bedrijfsniveau. Het geeft aan dat een bedrijf zijn managementprocessen op een duurzame en controleerbare manier heeft ingericht. Hiervoor zijn de Charter Sustainability Procedures (CSP’s) vastgesteld. Bestaande ISO-normen of andere normen kunnen ook behulpzaam zijn.

Als de bedrijven de CSP’s in hun management-systemen gaan invoeren, zullen die op den duur bijdragen tot algehele verbetering van de Essentiële Prestatie-Indicatoren (EPI’s). Dat zijn normen die de jaarlijkse vooruitgang van bedrijven meetbaar maken.

Uiteindelijk leidt de Charter-aanpak tot winst voor mens en milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betere veiligheidsinformatie voor de klant en de consument, lager energie- en waterverbruik, minder afval en minder verpakkingen en een betere sociale en economische omgeving.

Productniveau
Vanaf 2011 zijn er specifieke ‘Key Performance Indicators (KPI’s)’ voor een aantal producttypen geïntroduceerd. Dit betreft de tweede versie van het Charter. Producten die aan de KPI’s voldoen, zijn herkenbaar aan het Charterlogo met groen lint.

Herkenbaarheid
Misschien heeft u het bijbehorende Charter-logo al eens gezien. Uitsluitend bedrijven die voldoen aan de criteria van de A.I.S.E. Charter voor duurzaam schoonmaken, mogen dit beeldmerk (© A.I.S.E.) gebruiken op de verpakkingen van producten, briefpapier, websites enzovoort. Een onafhankelijke controleur gaat na of een bedrijf inderdaad aan de eisen voldoet. Als het Charter-logo op de verpakking staat, weet u dat dit product is geproduceerd door een onderneming die zich houdt aan principes van duurzaam ondernemen. Producten met het groene lint moeten daarnaast voldoen aan de aanvullende KPI’s.

Dorein, meer dan reinigingsproducten

Accuraat

Zorgvuldig werken is voor ons vanzelfsprekend.

Accuraat

Nauwkeurig doseren is uiterst belangrijk, waarbij er door ons ook wordt gekeken naar overige omgevingsfactoren om een optimaal resultaat te garanderen en het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Meedenken om processen te optimaliseren is ons op het lijf geschreven.

Milieubewust

Dorein staat voor doseersystemen en reinigingsproducten.

Milieubewust

Doseren staat letterlijk voorop, door de juiste hoeveelheid product te gebruiken wordt het milieu zo min mogelijk belast. De nauwgezette samenstelling van onze producten garandeert dat er zorgvuldig omgesprongen wordt met het milieu. Met minder, meer reinigen!

Moedig

Klein maar dapper typeert ons.

Moedig

Wij zijn niet de grootste in ons vakgebied, wel hebben wij de slagkracht van de grote marktleiders. Door onze gezamenlijke jarenlange kennis en ervaring zijn wij in staat om ons te meten met de grootste mondiale spelers.

Prioriteit

Door ons flexibel op te stellen krijgen de juiste zaken voorrang.

Prioriteit

De snelheid van handelen wordt door anticiperend te werk te gaan enorm bevorderd.

Betrokken

Meedenken om processen te optimaliseren is voor ons normaal.

Betrokken

Door korte bedrijfslijnen zijn wij persoonlijk betrokken bij uw bedrijf. De Nederlandse nuchterheid is ons hierbij niet onbekend.

Onze productcategorieën

Wij leveren meer dan reinigingsproducten, door onze kennis en ervaring zijn wij in staat ons te meten met de grootste leveranciers van schoonmaakproducten.
Dorein adviseert u vakkundig over haar specifieke onderhouds- en reinigingsproducten, die met ingenieuze doseersystemen gebruikt kunnen worden. Ook voor werkmaterialen, reinigingsmachines, dispensers en de bijbehorende vullingen bent u bij ons aan het juiste adres.

Bewust Duurzaam
met minder, meer reinigen!

Dorein is Associate lid van het A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning Update 2020+ en zet zich daarmee volledig in voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Alle aangesloten leden werken continue aan verbetering van zowel producten als processen. Met als doel: duurzaamheid door milieubesparende producten.

Doseersystemen &
Reinigingsproducten voor:

Referenties

Wij zijn persoonlijk en service gericht, hechten veel waarde aan onze klanten. We hebben een aantal klanten gevraagd hun ervaring te delen.
Servicegericht Snelle levering Deskundig advies 24/7 ondersteuning
Copyright 2024 Dorein B.V.|Sitemap|Algemene voorwaarden

Klant worden

Wilt u klant worden? Vul dan  onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Klik hier als u meer informatie wilt over het worden van een klant.